Výživa a suplementace seniorů

Již po 50. roce věku dochází zcela běžně k různým projevům degenerativních procesů v našem těle. Jejich časový nástup, intenzita a četnost závisí téměř přímo úměrně na tom, jak dlouho jsme vědomě či nevědomě „hřešili“ proti zdravému způsobu života. A rozhodně nechci říct, že se lidé kolem 50. roku věku mají považovat za seniory. Seniorem bychom mohli nazvat někoho kolem 70. roku věku a i tak bych byl rád, aby nikdo nevnímal označení senior jako synonymum – „už se nedá nic dělat“, „mám život za sebou“ či „čekám na smrt“…

K nejčastějším projevům oněch degenerativních procesů patří:

-zhoršené smyslové vnímání, zejména zraku a sluchu, což má kromě samotné nevýhody často i různé jiné, zdravotně nepříznivé důsledky…

-bolesti kloubů a páteře, a proto nežádoucí omezení pohybové aktivity s dalekosáhlými důsledky, jako je zhoršené trávení, zácpy, osteoporóza, změna biomechaniky kostí a kloubů…

-zhoršené trávicí a metabolické funkce a zhoršení střevní peristaltiky, což vede ke zvýšené koncentraci škodlivých volných radikálů, různých toxických a karcinogenních metabolitů a zároveň významně nízké koncentraci důležitých vitamínů, minerálů a fytonutrientů. Je to dáno i špatným složením konzumované potravy a významně k tomu přispívá i chronická intoxikace organismu užívanými léky, což vede k dalším, vážným nemocem…

-obezita, částečně způsobená zpomalením metabolismu, ale drtivým podílem získaná špatným poměrem skladby přijímaných sacharidů, tuků a bílkovin, navíc mnohonásobně překračujících energetické potřeby s již zmíněnou sníženou pohybovou aktivitou…

-snížené vnímání hydratace tkání a buněk (žízně), což vede k projevům chronické dehydratace, jako jsou závratě, cévní mozkové příhody, trombózy, embolie a mnoho dalších symptomů a nemocí…

-zhoršené prokrvení životně důležitých orgánů. To je důsledek pokročilé arteriosklerózy a to je snad nejzávažnější degenerativní proces – uzavírání průsvitu tepen, který je nutné okamžitě zpomalit a pozastavit všemi dostupnými prostředky a možnostmi, neboť často vede k náhlé a předčasné smrti…

-zhoršená mentální zdatnost, způsobená kombinací různých, již zmíněných faktorů…

-a mnoho dalších projevů procesů, dějů, onemocnění. Některé lze zpomalit, některé pozastavit, některé zlepšit a některých se dokonce zcela zbavit.

Správná výživa, suplementace důležitými prvky, správný způsob myšlení, pravidelná detoxikace, stimulace imunity jsou pro kvalitu i délku dalšího života zcela zásadní. A já bych Vám byl rád svými radami užitečný a prospěšný, pokud mi to dovolíte.