Výživa a suplementace sportovců

Základem správné výživy sportovců je opět racionální a správné stravování, stejně jako u nesportující populace. U „rekreačních“, ale zejména u vrcholových sportovců je však potřeba správně a individuálně nastavit rozložení základních živin ve stravě (sacharidů, bílkovin a tuků), odlišné jsou i nároky sportovců na suplementaci „ztracených“ prvků vlivem sportovní zátěže a potřeba zvýšené antioxidační ochrany. Je potřeba vědět, jak poměry mezi jednotlivými zdroji energie nastavit v období přípravy, soutěží a v období odpočinkovém. Je důležité vědět, co a kdy jíst před trénikem či před soutěží a co a kdy jíst po této zátěži. Je zásadně důležité vědět, které prvky je nutné dodávat a v jaké míře, a to nejen pro dobrý sportovní výkon, ale také pro ochranu svého zdraví. Protože když vše zmíněné nedodržíme, dostaví se zranění, nejčastěji pohybového aparátu, které velmi často bývá způsobené dlouhodobým deficitem důležitých prvků, dlouhodobě vysokou koncentrací volných radikálů a také třeba dlouhodobě špatnou acidobazicitou. Časté jsou potíže způsobené dysbalancí hormonálního a imunitního systému, atd. To vše má stejný důsledek; poškození zdraví a také kratší či delší vyřazení ze sportovního režimu. A měli bychom myslet na to, že vrcholově sportovně aktivní budeme jen omezenou a krátkou dobu. Potom si budeme přát, aby tato časově kratší – vrcholově aktivní část našeho života neovlivnila příliš zdravotně negativně tu vrcholově neaktivní část našeho života. O tom také do značné míry rozhodne správná výživa a suplementace podložená individuálními potřebami a nároky.

Je jisté, že dobrý sportovní výkon není spojen s užíváním anabolických steroidů, dokonce ani s přemírou živočišných bílkovin. Měli bychom vědět o nebezpečí volných radikálů, které při sportu ve značně zvýšené míře svým metabolismem „vyrábíme“, a potřebujeme vědět, jak negativní dopad volných radikálů na naše buňky účinně eliminovat. Měli bychom dokonale znát svůj správný a nutný pitný režim, důležitost a podstatu efektivní regenerace, dbát o dobrou imunitu a v neposlední řadě není špatné vědět o tom, že dobrý sportovní výkon přece jen, jako všechno, začíná v hlavě. Proto lze skvělých sportovních výkonů a výsledků dosahovat kombinací správné a racionální výživy, sestavené individuálně, správnou suplementací důležitých prvků a to vše můžeme velmi účinně doplnit třeba o bezpečné a přírodní adaptogeny či některé mozkové nutrienty.

Velmi rád vám pomůžu stran výživy a suplementace sestavit vše tak, abych se s Vámi radoval z Vašich dobrých sportovních výsledků, které jsou pro Vás jistě důležité, ale ještě víc chci ochránit Vaše zdraví během sportovní kariéry, i po jejím ukončení.