Rozpis osobních jídelních plánů

Pokud chceme nebo potřebujeme změnit špatné stravovací návyky a nastavit správné, ať už z důvodu nemoci, obezity nebo prevence, je to jednoduché, ale jen v případě, že máme vypracovaný individuální jídelní plán. Je to velmi důležité, protože špatná výživa se na vážných nemocech podílí 35%. A to je opravdu hodně!

Individuální nastavení jídelního plánu je důležité, neboť:

 1. Každý člověk je jiný a nejsou dva stejní jedinci na planetě
 2. Každý jsme jiný metabolický typ
 3. Lišíme se věkem, pohlavím, zvyky, nemocemi, rytmem života…
 4. Máme rozdílné krevní skupiny
 5. Někteří potřebujeme navíc redukovat hmotnost, někteří posílit imunitu atd.
 6. Jen těchto několik málo hledisek tvoří četné kombinace, které do jídelního plánu musíme bezpodmínečně zapracovat.

Navíc při sestavení správného, osobního jídelního plánu musíme brát v úvahu:

 1. Individuálně jiný a nutný obsah živin
 2. Různě velké množství přijaté energie
 3. Výši glykemického indexu potravin
 4. Specificko-dynamický efekt potravin
 5. Dopad potravin na acidobazickou rovnováhu (rovnováhu pH)
 6. Energetické póly potravin „jin a jang“
 7. Termiku potravin
 8. Rovnovážnou suplementaci prvků bez porušení antagonistických vztahů
 9. Nastavení maximálně možné úrovně antioxidační bariéry

Osobní jídelní plány sestavujeme vždy pro danou konkrétní osobu. Není to vždy jednoduché, vzhledem k množství a kombinaci všech zmíněných parametrů, ale je to nesmírně důležité. Osobní jídelní plán je absolutním základem doživotní změny nesprávného způsobu života na správný. Jídelní plán je rozumné sestavit na 3 měsíce.

Potom následuje kontrola. Pokud jsou výsledky kontrolních měření ideální, není nutné reagovat změnami a sestavovat nový jídelní plán. V opačném případě se po 3 měsících provádí korekce a někdy i diametrální změny v souladu s odezvou Vašeho těla a metabolismu do definitivní, doživotní podoby. Neváhejte si objednat svůj osobní jídelní plán!

O prevenci a zdraví vůbec jsem nedávno slyšel výstižný citát.
„Když jsme zdraví, chceme všechno. Když jsme nemocní, chceme jen jedno. Zdraví.“