Program prevence a záchyt rizikových faktorů

Pokud budeme vycházet z medicínských statistik – 50% lidí umře předčasně na kardiovaskulární choroby a 30% lidí na zhoubné nádory. Znamená to zhruba toto:

8 lidí z 10 žije více či méně nezdravě a dělá mnoho chyb proti zdravému způsobu života. Podle mých zkušeností o tom malé procento lidí ví a ignoruje to. Drtivá většina lidí si však myslí, že žijí zdravě, a neví, že to není pravda. To trvá různě dlouhou dobu, většinou několik let – říkáme tomu délka expozice – a objeví se vážná nemoc v podobě infarktu, mozkové mrtvice, zhoubného nádoru, cukrovky, autoimunního onemocnění… a nezřídka brzy následuje zbytečně předčasná smrt. V relativně lepším případě – změna plnohodnotného života na invalidní a handicapovaný život.

– dovolte mi, prosím, abychom tomu předešli a zavčas odhalili rizika, která Vám možná hrozí.

Navrhuji následující postup:

1. využijeme mých znalostí a zkušeností a provedeme:

  • obsáhlou anamnestickou analýzu Vašeho dosavadního způsobu života
  • analýzu Vašich dosavadních stravovacích návyků
  • analýzu Vaší expozice rizikových faktorů
  • analýzu stupně zátěže volnými radikály a antioxidační ochranu
  • měření jistých důležitých tělesných partií s ohledem na rizika plynoucí z obezity
  • neinvazivní, bioimpedanční měření Vašeho těla speciálním analyzátorem
  • společně vše vyhodnotíme a já Vám doporučím konkrétní a důležité změny a opatření v oblasti stravování, pitného režimu, suplementace chybějících prvků, eliminace rizikových faktorů…

po malých krocích Vám všechny změny pomůžu zdárně zvládnout.    

2.

  • pokud budete chtít, doporučím Vám vhodná medicínská vyšetření ve sledu a množství, které bude adekvátní Vašemu věku, způsobu života a eventuálním potížím
  • po absolvování všech vyšetření vše společně vyhodnotíme a já Vám získané výsledky vysvětlím, abyste jim rozuměli, a využijeme je ke komplexním preventivním řešením