Přednášky

1. Přednáška ( 60-90minut – první týden )

Úvodní zamyšlení

statistiky vážných chorob, proč se zajímat o zdravý způsob života…

Vysvětlení důležitých pojmů

zdraví, symptom, nemoc, medicína, farmacie, alternativní metody, imunita, metabolismus, DNA, civilizační onemocnění, nádory, kardiovaskulární onemocnění, autoimunní onemocnění, alergie, západní medicína, východní medicína, psychosomatika, pojem rovnováha ve zdravém způsobu života, důležitost správných informací a snaha o neustálé úsilí směřující ke zlepšování a dokonalosti …

Strava – výživa

proč vlastně jíme, základní zdroje energie a důležitost jejich správného a vyváženého poměru, obsah živin, obsah energie, glykemický index, specificko-dynamický efekt, acidobazická rovnováha, termický efekt, energetické póly jin a jang, důležitost individuálního přizpůsobení stravy, zásady správné konzumace jídel, živá a mrtvá strava, probiotika a prebiotika, specifika stravy jednotlivých kategorií lidí…

Pitný režim

co máme pít a proč, jaké množství – individuální stanovení, správné načasování, faktory ovlivňující pitný režim, materiály vhodné k přenosu tekutin, problémové a závadné tekutiny, PET lahve, chlorovaná voda …

2. Přednáška ( 60-90 minut – druhý týden )

Intoxikace a detoxikace

co to znamená, jak zásadní a důležitý mají vliv na naše zdraví, přístupové kanály toxinů do našeho těla a mysli, exogenní a endogenní zdroje toxinů, každodenní spotřební produkty ropného původu, jednotlivé skupiny toxických látek s fatálním vlivem na naše zdraví, účinky toxinů (alergenní, karcinogenní, mutagenní, teratogenní) způsoby, metody, princip a význam detoxikace

Stres a relaxace

co všechno považuje naše tělo a mysl za stres, co stres způsobuje a proč je vlastně pro nás tak nebezpečný, co znamená relaxace, meditace, spánek, myšlenky, emoce…

Správná a zdravá pohybová aktivita

aerobní a anaerobní druh zátěže, čím pohybová aktivita prospívá našemu zdraví, význam práce s maximální tepovou frekvencí…

Vztah k sobě, k ostatním lidem, přírodě, planetě, „vyšší moci“

aplikace zákona akce a reakce směrem od nás k okolím světu, jehož jsme součástí, a zpět…

Naše myšlení

zásadní vliv negativity a pozitivity v našem myšlení na naše zdraví, sebevědomí, postoj, zevrubné vysvětlení pojmů, myšlenka a energie, programování naší mysli a tím i našeho života, příklad a ukázka rozdílné struktury téže látky s jinou programovou informací …

3. Přednáška ( 60-90 minut – třetí týden )

Volné radikály a antioxidanty!!!

co to je, jak zásadní vliv mají volné radikály na vznik různých, zejména však kardiovaskulárních a zhoubných onemocnění, rozdělení volných radikálů, jakým mechanismem nám škodí…, rozdělení antioxidantů, jakým mechanismem nás chrání před volnými radikály, jak si vytvořit dostatečnou antioxidační bariéru a předejít stárnutí, degenerativním procesům a nemocem…

Vitamíny, minerály, fytonutrienty, vláknina

co jsou to vitamíny, minerály, fytonutrienty, jejich rozdělení, jaký mají v našem zdraví úkol a význam, jejich zdroje, pojem biologická využitelnost, důležitost komplexnosti, synergické a antagonistické vztahy, vyvrácení panujících mýtů, v čem spočívá důležitost a potřeba vlákniny, jaké je nutné množství, rozpustná a nerozpustná vláknina…

Acidobazická rovnováha

co to znamená, jaké důsledky má posun do zásaditých a zejména pak kyselých hodnot pH, rozdíl mezi kyselostí – zásaditostí a kyselotvorností – zásadotvorností potravin, jaké jiné vlivy způsobují zejména kyselé pH našich buněk, způsoby regulace pH

Obezita a její velká rizika

co je to obezita, jak se hodnotí (BMI-lehce zavádějící pojem,WHR, bioimpedance, tuk izolační a zásobní – za jakých podmínek jsou životu nezbytné a za jakých život beroucí), proč obezita vzniká, jaká představuje zdravotní rizika a proč výrazně zkracuje věk a přitahuje vážné nemoci, souvislost obezita- metabolické pochody, metabolické typy lidí a typy obezity, vyvrácení a zdůvodnění mýtu –„to je rodové, s tím nemůžu nic dělat“ a vysvětlení toho, že rodové neznamená dědičné či geneticky nezvratné, co je vlastně rodové, proč i enormně obézní lidé jsou podvyživení…

Hubnutí

co je to dieta, typy diet, co se děje v našem těle při dietách, jo-jo efekt (co to znamená a proč se to stane), bariatrická chirurgie jako jedna z možností redukce hmotnosti a její důsledky a rizika, správný způsob hubnutí s trvalým efektem…

4. Přednáška ( 60-90 minut – čtvrtý týden )

Prospěšné a výjimečné potraviny, superpotraviny, bezpečná příprava jídel

navíc vysvětlení pojmu biopotraviny a jak důležité biopotraviny jsou…

Problémové potraviny, poživatiny a problémová či nebezpečná příprava jídel

z pohledu vysokého glykemického indexu, množství tuků a ještě nasycených, vzniku toxických metabolitů (endogenní intoxikace), alkohol, sůl, káva, polotovary, mléčné výrobky, xenobiotika, aflatoxiny a některé potraviny, exogenní karcinogeny v potravinách, karcinogeny vznikající při zpracování potravin, Maillardova reakce, kouření…

Doplňky stravy

jejich význam, skupiny a kategorie doplňků stravy, pro koho jsou vhodné, jak poznat dobré, rozdíly v koncentraci, proč je rozdílná cena a co ji ovlivňuje – kvalita, biologická využitelnost, koncentrace, respektování antagonistických vztahů, synergické vztahy, DDD, doplňky stravy a legislativa, gainery …

Spolupráce a rovnováha v oborech:

Medicína – Farmacie – Zdravý způsob života – „Alternativní směry“ diagnostiky a léčení (jako je homeopatie, biorezonance , bioimpedance, akupunktura, bylinářství…)

Různé jiné náměty na přemýšlení o dogmatech medicíny a mýtů našeho myšlení ve vztahu k našemu zdraví

očkování, antipyretika, analgetika, plasty, kdo je tlustý- vypadá zdravě, kouřil a umřel – nekouřil a umřel taky…a mnoho dalších…

Odpověď na častou otázku

co a jak mám vlastně dělat a co mám jíst, souhrn toho, co je pro naše zdraví potřebné, několik obecně možných doporučení, zdůraznění individuality a individuální doporučení, ekonomické aspekty osobní účasti či neúčasti na „zdravém způsobu života“ a ekonomické dopady v blízké budoucnosti

Nástavbové přednášky

1. Arterioskleróza či ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění
(60-90 minut – první týden)

(srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, odumírání dolních končetin, uzávěr břišních tepen…)

komplexní pojednání o tom, co přesně a jak se uvnitř tepen stane, proč nás tato onemocnění postihují, jaké rizikové faktory arteriosklerózu způsobují, jak předejít výskytu těchto smrtelných kardiovaskulárních chorob nebo jak zabránit recidivám (opakovaným výskytům), pokud nás již tato vážná onemocnění v minulosti postihla

2. Zhoubné (maligní) nádory ( 60-90 minut – druhý týden )

komplexní pojednání o tom, jak zhoubné nádory vznikají, proč nás tato onemocnění postihují, jaké rizikové faktory je způsobují, jak předejít výskytu těchto smrtelných onemocnění nebo jak zabránit recidivám (opakovaným výskytům), pokud nás již toto vážné nemoci v minulosti postihlo

3. Diabetes mellitus I. a II. typu („cukrovka“) ( 60-90 minut – třetí týden )

co to je diabetes, co jej způsobuje, čím je diabetes nebezpečný, jak významně ovlivnit diabetes
I. typu a jak významně ovlivnit a prakticky se zcela zbavit diabetu II. typu…

4. Vše o negativních důsledcích slunečního záření na naše zdraví
( 60-90 minut – čtvrtý týden )

pojednání a důkazy o tom, jak moc je UV (sluneční) záření pro naše zdraví škodlivé a nebezpečné, a to nejen pro vysoké riziko výskytu kožních nádorů, ale i pro vysoké riziko zrychlení procesu arteriosklerózy, vzniku jiných zhoubných nádorů, mnohých jiných onemocnění, velmi rychlému stárnutí pleti, kůže, celkovým příznakům stárnutí, urychlení degenerativních procesů…, jak se účinně chránit, jak účinně chránit své děti, SPF faktory a přípravky, UPF faktor a doporučené certifikáty, cílená dermatoprotektivní antioxidační bariéra, jak předejít vzniku zhoubného melanomu, aniž bychom museli být v létě zavření doma, jaká dodržovat pravidla, co je dysplastický névus, která „ znamínka“ jsou podezřelá a nebezpečná, histologický rozbor, dispenzarizace, solária, vyvrácení mýtu o slunění…