O mně

Screen Shot 2014-11-09 at 12.37.01 PM

Jmenuji se Pavel Dvorský

a 20 let působím jako chirurg v nemocniční i ambulantní sféře. Za celou tu dobu jsem viděl a zažil mnoho lidského utrpení, které postiženým a jejich rodinám způsobila vážná onemocnění. Mnoho let jsem přemýšlel a pátral po tom, co zapříčiňuje tak vysokou četnost různých nemocí, zejména pak těch nejzávažnějších. Vždyť ze všech úmrtí v ČR umírá předčasně na kardiovaskulární choroby (srdeční infarkty a cévní mozkové příhody) 50% lidí – každých 9 minut někdo! Na zhoubné nádory umírá 30% lidí a tento trend roste tak strmě, že se podle prognóz každé další 2 roky počet úmrtí na zhoubné nádory zvýší o 1%. Obě tyto velké kategorie nemocí dnes již dokonce zcela běžně postihují lidi v nízkých věkových kategoriích . To byl důvod, proč jsem se rozhodl před několika lety začít studovat co nejvíce vědecky podložených a objektivních informací o rizikovém způsobu života a rizikových faktorech, které k těmto chorobám vedou, abych zajistil sobě a své rodině ochranu před nemocemi, případně obnovil naše zdraví.

Pochopil jsem, že v dnešní medicíně i v chirurgii dosahujeme sice skvělých výsledků, ale jen v oblasti „krátkodobé opravy lidského zdraví“ a v potlačování nepříjemných symptomů nemocí, vůbec však neřešíme to, co k nemocem vede. Pochopil jsem, že ne „skalpel“, ale znalosti biochemických a metabolických procesů, které v našem těle probíhají každou sekundu, a způsob našeho myšlení jsou to, co rozhodne v blízké či vzdálenější budoucnosti o našem zdraví, nemoci či předčasné smrti. Osvojil jsem si poznatky západní i východní medicíny a rozšířil své lékařské vzdělání o odborné znalosti v racionální výživě, suplementaci nezbytnými prvky, identifikaci škodlivých látek, metabolických pochodů lidského těla a energii našich myšlenek v pojetí kvantové fyziky. S každým novým poznatkem a zejména pak po vytvoření uceleného obrazu o správném a zdravém způsobu života jsem nejen litoval, jak dlouho jsem i já dělal mnoho věcí špatně, ale styděl se za to, že tak důležité skutečnosti nejsou předmětem studia medicíny a bohužel ani lékařské praxe. Pochopil jsem také, že každý člověk na planetě je absolutně individuální a jedinečný a nelze dávat obecná doporučení, nýbrž je nutné naučit se každému pomoct k potřebným změnám na základě získaných parametrů právě jeho individuality a jedinečnosti.

Rád pomáhám lidem žít lepší a šťastnější život. Věřím, že je to zároveň dobrý způsob, jak měnit svět kolem nás k lepšímu. Proto jsem se rozhodl, že částečně omezím čas věnovaný chirurgii a věnuji ho zájemcům o prevenci, obézním, nemocným, dětem, těhotným, seniorům, sportovcům,… všem, kteří chtějí změnit špatné životní návyky na správné, aby se nezařadili do některé z nepříznivých statistik v úvodu.

Každého, kdo se rozhodne udělat pro sebe změny, orientované „smeremkezdravi“, si vážím, upřímně mi na něm záleží a dělám pro něj a jeho zdraví stejné maximum jako pro sebe a svou rodinu.

Pro nepatrně více informací klikněte na šestiúhelníky s nápisy.