Nutriční terapie diabetu a jiných nemocí

Diabetes mellitus I. i II. typu,

neboli cukrovka, dlouho probíhá bez příznaků a často se na ni přijde náhodou. Je to velmi vážné onemocnění, které nevratně postihuje cévní zásobení různých důležitých orgánů. Zákeřné je to, že postižení tepen u cukrovky není možné řešit akutní opravou jako je třeba zavedení stentu nebo bypass, jako je tomu u arteriosklerozy.     V lepším případě „náhle“ ztrácíme některý smysl, jako třeba zrak, nějakou funkci, jako třeba filtraci ledvin, nebo část těla, jako třeba dolní končetinu. A jsou i jiné vážné důsledky.     Proto, prosím, „cukrovku“ nepodceňujte. Cukrovka II. typu, která je mnohem častější než cukrovka I. typu, je způsobená vysloveně dlouhodobou konzumací nevhodného či vysloveně špatného jídla a tekutin.

  • Inzulín a perorální léky cukrovku neléčí, jen korigují vysokou hladinu glykemie místo břišní slinivky, a pokud nemáme kontinuální dávkovač, tak jen v krátkých periodách dne, zdaleka ne 24 hodin. Takže vaše cévy a orgány jsou nadále i přes takzvanou léčbu poškozovány vysokou hladinou cukru.
  • Diabetes I. typu je možné správným nastavením stravování dobře korigovat a diabetes II. typu dokonce téměř „vyléčit“, pokud zasáhneme na buněčné úrovni trvalou úpravou individuálně vhodné stravy, doplníme důležité chybějící prvky a odstraníme z těla toxiny. Většinou je také potřeba souběžně vyřešit obezitu a upravit celkovou hormonální dysbalanci.

Pokud budete chtít, rád Vám s tím vším pomůžu.